หลักสูตร : เขียนโปรแกรมได้ภายใน 20 ช.ม. ด้วย MS ACCESS

ดู Preview บางส่วนก่อนได้โดยไม่จำเป็นต้อง Take Course จนเมื่อตัดสินใจได้แล้วค่อยกด 'Buy now'

Preview

เขียนโปรแกรมใช้เอง สามารถลดงานได้จริง และสามารถสรุปตรวจสอบ ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสอนในลักษณะ Workshop โดยเอาโปรแกรม Stock หรือ สินค้าคงคลังมาเป็นตัวดำเนินการสอนก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่า หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นการใช้งานเครื่องมือต่างๆใน Access แบบครบถ้วนนะครับ เพราะหลักสูตรนี้เราจะมาเน้นด้านการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเน้นที่เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของ Version ที่ต่างกัน

สิ่งที่คุณจะได้ก่อนอื่นเลย สำหรับหลักสูตรนี้ ก็คือโปรแกรม Stock ที่เราเอามาใช้เดินการสอนนี่แล่ะครับ และโปรแกรม Stock นี้จะเป็นโปรแกรมที่พิเศษมาก ไม่สามารถหาซื้อ หรือจ้างใครเขียนได้เลย เพราะเป็นโปรแกรมที่คุณสามารถจัดการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากคุณจะรู้วิธีคิด วิธีเขียน ตลอดจนวิธีการแก้ไข ตั้งแต่ต้นจนจบ

Access เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมได้เร็วที่สุด และง่ายที่สุดในปัจจุบัน เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบสำหรับ User เขียนโปรแกรมไว้ใช้งานเอง เปรียบไปก็เหมือนกันการใช้ Iphone หรือ Samsung ถ่ายรูปครับ ถ่ายเอาๆ สัก 100 รูป ยังไงก็ต้องมีดีสักรูป 2 รูป จนได้ ต่างกับกล้องอาชีพ ที่ต้องใช้ฝีมือมากมาย อุปกรณ์ก็แพง ได้ภาพดีกว่าก็จริง แต่เราจะทำได้หรือ เพราะอาชีพเราไม่ใช่ช่างถ่ายรูป ดังนั้นการใช้ Access ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก คือทำง่าย ทำเร็ว ทำแล้วเสียก็ทำใหม่ ทำไปใช้ไป หาความชำนาญไปเรื่อยๆได้ ไม่ต้องตั้งหลัก 3 เดือนคิด 4 เดือนพัฒนา ลงท้ายทำไม่จบ สู้ใช้ Access คิดแล้วทำเลยวันเดียวก็รู้ผลแล้ว ตังค์ก็ไม่เสีย ต้นทุนก็ถูก Access 365 แค่ปีละ 2,000 บาทเอง

หลักสูตรนี้ไม่เน้นเขียน Code นะครับ code ที่ต้องใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเกือบทุกโปรแกรม มีไว้ให้ copy หมด เพียงแก้ชื่อเล็กน้อยก็ใช้งานได้ นอกจากนั้น Access ยังเป็นเครื่องมือใช้เขียนโปรแกรมเดียวที่มี Table, SQL หรือ Query, Form, Report และ Code เก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน สามารถ copy ไปไหนมาไหนได้เหมือน Excel ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ หลักสูตรเขียนโปรแกรมใน 20 ช.ม. นี้ เป็นการสอนในลักษณะ Workshop

คุณจะได้เห็นการเขียนโปรแกรม Stock ตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ตลอดจนข้อควรระวังที่โปรแกรมเมอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักพลาด หลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การขุดคุ้ย ค้นหา สรุป ตรวจสอบ ติดตาม ของข้อมูลจำนวนมาก แนวคิดพื้นฐานที่โปรแกรมเมอร์ต้องมี การวิเคราะห์งาน การออกแบบ สร้างตาราง Table สร้างแบบสอบถาม Query สร้าง Form สร้าง รายงาน ตลอดจนการเปลี่ยนโปรแกรมจาก Standalone ไปเป็น Network ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร ความรู้ที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้ สามารถนำไปเขียนโปรแกรมอื่นๆที่ต้องการได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากทุกโปรแกรม ล้วนมีรากฐานในการเขียนเหมือนกัน หากไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงเกินไป

หลักสูตรนี้ใช้ Access 2016 เป็นเครื่องมือดำเนินการสอน แต่จะใช้เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้ได้กับ Access version อื่นๆ ได้ ส่วนต่างระหว่าง Access แต่ละรุ่น มีเพียงแค่เมนูสลับที่ไปมาเท่านั้น ถ้าไม่ไปใช้พวก Function เฉพาะตัวของแต่ละรุ่น