เกี่ยวกับเรา

สวัสดีครับ ผม วีรชัย จุลหาญกิจ ผู้เขียนหนังสือ Access By Example ตั้งแต่สมัย Microsoft  Office XP และใช้ Access ในการทำงานมาตลอด

กว่า 30 ปีในวงการ Logistic – Supply Chain และ IT ผมมีความมั่นใจว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ท่านได้ ทั้งในแง่ของระบบงาน และการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรองรับงานของท่านได้จริง

อีกทั้งยังสามารถชี้ให้เห็นมุมมองแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมให้ใช้งานได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นการเขียนโปรแกรมจากมุมมองของผู้ใช้ เนื่องจากเขียนเองใช้เองมาตลอด นอกจากนั้นยังดำเนินการสอนเขียนโปรแกรมจริงมากว่า 15 ปี จึงเข้าใจงานได้ดีกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป

การจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel ซึ่งค่อนข้างจำกัด และการออกรายงานที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป