ตัวอย่างหลักสูตร VDO Online + เทคนิคต่างๆ

Excel ฉบับแจ้งเกิด สอนใช้ Excel ตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่ง

สาธิตวิธีเขียนโปรแกรม Stock ด้วย MS Access

รีวิว 9 โปรแกรมจาก 9 ธุรกิจ ในหลักสูตร 'เจาะลึก Microsoft Access

เจาะลึก Miscrosoft Access

การทำ Bar Chart vs Line Chart

แปลงข้อมูํลยาวเหยียดเป็นโปรแกรม MS Access

ใส่รูปสินค้า แล้วแสดงบนฟอร์ม MS Access

Due Date Control

เขียน VBA แล้วใช้ไม่ได้ ต้องมีการ Set Configure ก่อน

ถ้าข้อมูลเยอะเกินจน Excel ไม่ไหวจะแบก ลองต่อด้วย Access กันมั๊ย

การแยกข้อมูลวันที่ออกจาก Text มาแปลงเป็น Date

ความรู้พื้นฐานการเก็บข้อมูล Excel ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ Sample

ความรู้พื้นฐานการเก็บข้อมูล Excel ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ 4/4

ความรู้พื้นฐานการเก็บข้อมูล Excel ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ 3/4

ความรู้พื้นฐานการเก็บข้อมูล Excel ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ 2/4

ความรู้พื้นฐานการเก็บข้อมูล Excel ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ 1/4

การส่งค่าจาก Pop Up Form กลับไปยัง Form หลักต่างกัน

เขียนโปรแกรม Invoice ที่ใช้ราคาแต่ละลูกค้าต่างกัน ด้วย MS Access

เขียนโปรแกรม File Manager ด้วย MS Access

VBA Date Filter คำสั่งหาช่วงวันที่ โดย Double Click วันเริ่มกับวันจบแทน InputBox

VBA Date Filter คำสั่งหาช่วงวันที่

ปัญหาข้อมูลที่ดูดออกมาจากระบบหลัก ใช้ Map เพื่อทำ Vlookup ไม่ได้

การทำ 2 คอลัมน์ด้านข้าง Pivot Table ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน

การย้าย Column ไปเสียบกลาง Column อื่น แบบย่อ

Macro แปลงข้อมูลจากรูปแบบรายงาน ไปเป็นฐานข้อมูล
3/3

Macro แปลงข้อมูลจากรูปแบบรายงาน ไปเป็นฐานข้อมูล
2/3

Macro แปลงข้อมูลจากรูปแบบรายงาน ไปเป็นฐานข้อมูล
1/3

แนะนำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วย MS Access

Excel VS Access

Union Query
ทำรายงาน Stock Card ที่ดูการเคลื่อนไหวแต่ละสินค้าได้

Filter หายอดขายเฉพาะสินค้าในช่วงเวลาง่ายๆด้วย MS Access

สาธิตการทำ Condition Format เพื่อเน้นสีบน Datasheet View ของ MS Access

วิธีการ Map Range

สาธิตการเขียนโปรแกรม MLM (Multi Level Marketing) ด้วย Ms Access

ให้ Combo Box ตัวที่ 2 แสดงข้อมูลต่อจาก Combo Box ตัวแรก

Account Mapping 2

Account Mapping 1

วิธีการ Map Range

การทำ Vlookup ด้วย Access

เขียนโปรแกรมพิมพ์เช็คด้วย Access

สอน Access (โปรแกรมบุคคล ใน 10 นาที)