ตัวอย่างแนวทางการสอน

สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย MS Access

MS Access ดีอย่างไร

แนะนำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วย MS Access

Excel VS  Access

ทำไมต้องแปลงงานจาก Excel เป็น Access

 Acccess Filter ใช้ง่ายใช้คล่อง

Filter ยอดขายเฉพาะสินค้าในช่วงเวลา ด้วย MS Access

Stock

เขียนโปรแกรม  Stock ใน 5 นาทีด้วย MS Access 2016

Personnel

โปรแแกรมบุคคลใน 10 นาที

สาธิตโปรแกรม Purchase

สาธิตโปรแกรม Purchase Order ที่จะได้จากหลักสูตร

Purchase

โปรแกรมจัดซื้อ

MLM

เขียนโปรแกรมบริหาร MLM

พิมพ์เช็ค

เขียนโปรแกรมพิมพ์เช็คด้วย Access

Mapping 1

Vlookup ง่ายเหลือเชื่อ ด้วย Access

Mapping 2

Vlookup ง่ายเหลือเชื่อ ด้วย Access

Vlookup

เลือกตำบล ได้อำเภอ จังหวัด รหัส

Combo Box Requery

วิธีทำให้ Combo Box ตัวที่ 2 แสองข้อมูลต่อจาก Combo แรก

Map Range

ทำ  Map  Range เพื่อตัด  Grade หรือ หาช่วงอายุ

Condition Format

เน้นสีสำหรับบางบรรทัดบน Datasheet View ตามเงื่อนไข

ใช้ Union Query ทำ Stock Card

การทำ Stock Card ด้วย Union Query

Preview หลักสูตรเขียนโปรแกรมได้ใน 20 ช.ม.

Preview 1

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สอนในหลักสูตร 20 ช.ม.

Preview 2

ความแตกต่างระหว่าง Database กับ Non Database 1

Preview 3

ความแตกต่างระหว่าง Database กับ Non Database 2

Preview 4

Matching ระหว่าง 2 ตาราง ด้วย Query

Preview 5

การสร้างฟอร์มลักษณะ Header กับ Details

Preview 6

Auto Import ข้อมูลจาก Excel มาใส่ตารางใน Access

Preview 
หลักสูตร Logistic & Supply Chain by Microsoft Access

Logistic คืออะไร

ความสำคัญของข้อมูลตต่องาน Logistic

สาธิตโปรแกรม Logistic

สาธิตโปรแกรม Logistic ที่จะได้จากหลักสูตร

แนวคิดเกี่ยวกับ Logistic

แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล Logistic

Mini Logistic Course

สาธิตการเขียนโปรแกรมแบบย่อ

ออกแบบระบบขายง่ายๆ

ออกแบบระบบเก็บข้อมูลขายแบบง่ายๆ

การทำ Drop Down

การกำหนดประเภทข้อมูล และทำ Drop Down

สร้างฟอร์มขาย

สร้างฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลขาย

ทำ Query หายอดค้างส่ง

การใช้ Group  Sum Link ในการหายอดค้างส่ง

ออกรายงาน Dead &  Slow

ทำ Query ออกรายงานยอด Stock ที่ค้างนาน

การใช้ Access Filter

ใช้ Access Filter  ค้นหาข้อมูลลักษณะ Data Mining