รับสอนเขียนโปรแกรมด้วย MS ACCESS ในลักษณะ WORKSHOP โดยเอางานที่ต้องการทำมาเป็นตัวเดินการสอน

เรียนแบบทางไกลตัวต่อตัวผ่าน INTERNET หลักสูตร 8,000 บาท

เรียนจบได้ทั้งโปรแกรม ได้ทั้งความรู้  สามารถบันทึก VDO ตลอดการสอนได้โดยระบบบันทึกของโปรแกรม Zoom ทำให้ไม่ต้องจดไม่ต้องจำ !!!!

หลักสูตร 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 วันๆ ละ 5 ชม. รวมเวลาพัก เริ่มตั้งแต่ 10.00-15.00

วันเรียน : นัดวันลงตัวทั้งสองฝ่าย การสอนจะเป็นการสอนสดตัวต่อตัวผ่าน Internet โดยเอา Project ที่คุณต้องการ 1 module มาเป็นตัวเดินการสอนตามหลักสูตร ตาม Link E-Book ประกอบการสอนด้านล่าง

หลังจบ หากต้องการเขียนโปรแกรมที่มากกว่าหลักสูตร หรือ ต้องการเทคนิคเฉพาะ สามารถมาทำ workshop เป็นวันๆได้ในราคา 2,000 ต่อวัน (10.00-15.00) ถ้างานไม่ซับซ้อนเกินไป และเตรียมตัวมาดี คือมีข้อมูล และเข้าใจความต้องการชัดเจน 1 วันสามารถจบได้ 1 งาน

มีข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบในการเขียนโปรแกรม ให้ส่งเมล์มาก่อนล่วงหน้า

ค่าเรียน โอนหมดวันแรกก่อนเริ่มเรียนครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ไป In House ราคาจะอยู่ที่ 15,000 ไม่รวมค่าเดินทาง และ/หรือ ที่พัก (นับค่าใช้จ่ายตามจริง) ค่าเรียน Pay-in ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด Ebook ประกอบการสอนได้ที่นี่

Download