ตั้งค่าก่อนใช้งาน

ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม MS Access ต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยของแต่ละเครื่องที่จะนำโปรแกรมไปใช้งานก่อน เพื่อให้ code ที่เขียนไว้ใช้งานได้