หลักสูตร : LOGISTIC & SUPPLYCHAIN BY MICROSOFT ACCESS

ดู Preview บางส่วนก่อนได้โดยไม่จำเป็นต้อง Take Course จนเมื่อตัดสินใจได้แล้วค่อยกด 'Buy now'

Preview

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาในการขาดข้อมูลต่อเนื่องตลอดสายงาน อย่าง Sales, Purchase, Store, Transport เป็นต้นLogistic ไม่ได้เป็นแค่กระบวนการขนส่งอย่างที่ทุกคนเข้าใจ หากแต่เป็นระบบบริหารงานทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นขาย ซึ้อ คลัง จัดส่ง บัญชี จนถึงวางบิลเก็บเงิน ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการบริหารจัดการที่สอดคล้องต่อเนื่องตลอดกระบวนการ โดยให้มีการสะดุดหยุดเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงจะเกิดผลกำไรสูงสุด

การจะทำอย่างนี้ได้ ผู้บริหารต้องมีระบบที่สอดคล้องชัดเจน และแน่นอน ต้องมีข้อมูล !

การบริหารแบบตัวใครตัวมัน ไม่สามารถอยู่ในสารบบการแข่งขันในยุค IT เฟื่องฟูได้อีกต่อไปแล้ว

เมื่อข้อมูล ชัดเจนแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นสุดขีดในภาวะนี้ การจะหาโปรแกรมดีๆมาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของเราชาวไทย แทบเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเราไม่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆด้านรูปแบบข้อมูลให้กับลูกค้า หรือ Supplier เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมของเราเหมือนกับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆได้ โปรแกรมที่เหมาะกับเราจึงต้องเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ปรับปรุงได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้

ในเมื่อหาซื้อไม่ได้ ก็ต้องเขียนขึ้นเอง แต่การจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนก็ไม่ใช่ง่าย ยิ่งจะให้ได้อย่างใจยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถบรรยายความในใจของเราออกมาได้ชัดเจน กระทั่งระบบที่เราคิดคร่าวๆขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าจะ work ดังนั้นการเขียนไปแก้ไปจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งถ้าอาศัยคนอื่นคงอึดอัด และเปลืองค่าใช้จ่ายมหาศาล

หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ คือเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวเองน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุด และเครื่องมือเดียวในท้องตลาดที่มีไว้ให้ชาวบ้านเขียนโปรแกรมใช้เองคือ Microsoft Access ซึ่งมีอยู่ในชุด Microsoft Office แต่ต้นนั่นเอง